9 AM đến 6 PM

Thứ 2 đến Thứ 6

123 Trần Trọng Cung,

Quận 7, TpHCM

0901 047853

contact@datnha.net

Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

13,000 triệu/Sqft

Gorgeous single family home

Via Germano Sommeiller, 19, 00185 Roma, Italy

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 4350

Single Family Home

agent-4

2 năm trước

13,000 triệu/Sqft

Giường: 4Phòng tắm: 3Sq Ft: 4350

Single Family Home

2 năm trước

1,500 triệu2,140 triệu/Sqft

Relaxing apartment for rent

Via La Spezia, 21, 00182 Roma, Italy

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2600

Apartment

agent-4

2 năm trước

1,500 triệu2,140 triệu/Sqft

Giường: 1Phòng tắm: 2Sq Ft: 2600

Apartment

2 năm trước

11,000 triệu2,180 triệu/Sqft

Penthouse for rent

Piazza dei Re di Roma, 71, 00183 Roma, Italy

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2300

Apartment

agent-4

2 năm trước

11,000 triệu2,180 triệu/Sqft

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2300

Apartment

2 năm trước

4,350 triệu/Sqft

Ample apartment last floor

Via Alba, 49, 00182 Roma, Italy

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1208

Apartment

agent-4

2 năm trước

4,350 triệu/Sqft

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1208

Apartment

2 năm trước

4,300 triệu/Sqft

Contemporary apartment

9103 Holton Ave, Cleveland, OH 44104, USA

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1100

Apartment

agent-4

2 năm trước

4,300 triệu/Sqft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1100

Apartment

2 năm trước

7,500 triệu/Sqft

Contemporary apartment last floor

Piazza della Repubblica, 47, 00185 Roma, Italy

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2300

Apartment

agent-4

2 năm trước

7,500 triệu/Sqft

Giường: 3Bồn tắm: 1Sq Ft: 2300

Apartment

2 năm trước

4,300 triệu/Sqft

Modern apartment

Via Principe Amedeo, 3, 00184 Roma, Italy

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 3210

Apartment

agent-4

2 năm trước

4,300 triệu/Sqft

Giường: 2Phòng tắm: 2Sq Ft: 3210

Apartment

2 năm trước

2,100 triệu/Sqft

Ample and comfortable apartment

Piazza di S. Maria Maggiore, 5/b, 00185 Roma, Italy

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1300

Apartment

agent-4

2 năm trước

2,100 triệu/Sqft

Giường: 1Bồn tắm: 1Sq Ft: 1300

Apartment

2 năm trước

3,200 triệu/Sqft

Design townhouse

Viale Manzoni, 67, 00185 Roma, Italy

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1560

Townhouse

agent-4

2 năm trước

3,200 triệu/Sqft

Giường: 2Bồn tắm: 1Sq Ft: 1560

Townhouse

2 năm trước